ZAVRŠNA UGAONA SPOJNICA sa MESINGANIM PRSTENOM

53020 – ZAVRŠNA UGAONA SPOJNICA 1/2″ x 20mm sa MESINGANIM PRSTENOM
53025 – ZAVRŠNA UGAONA SPOJNICA 3/4″ x 25mm sa MESINGANIM PRSTENOM
53032 – ZAVRŠNA UGAONA SPOJNICA 1″ x 32mm sa MESINGANIM PRSTENOM

X