SENA PN30 – SLAVINA ZA PUNJENJE I PRAŽNJENJE

504220 – SENA PN30 – SLAVINA ZA PUNJENJE I PRAŽNJENJE 1/2″
504230 – SENA PN30 – SLAVINA ZA PUNJENJE I PRAŽNJENJE 3/4″

X